Privatumo politika

„Danone“ žino, kad Jums svarbu tai, kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, ir mes pripažįstame Jūsų privatumo apsaugos svarbą.

Šis Pranešimas apie privatumo apsaugą paaiškina, kaip „Danone S.A.“ bei visos jos dukterinės bendrovės (toliau – „Danone“) renka ir tvarko Jūsų asmens duomenis. Pranešime pateikiama informacija apie tai, kokius duomenis mes renkame, kaip juos naudojame, kam mums jų reikia ir kaip tai gali pasitarnauti Jums.

Jei turite klausimų ar pastabų, arba jei norite pasiteirauti apie savo, kaip duomenų subjekto, teises, kreipkitės į mus spustelėję čia.

Pagrindiniai principai ir mūsų įsipareigojimas dėl privatumo apsaugos

„Danone“ įmonėje mes esame įsipareigoję saugoti Jūsų teisę į privatumą. Mūsų tikslas – saugoti bet kokius turimus asmens duomenis, tvarkyti Jūsų asmens duomenis atsakingai ir vykdyti veiklą skaidriai. Mums svarbus Jūsų pasitikėjimas. Todėl mes įsipareigojome laikytis šių pagrindinių principų:

 • Jūs neprivalote teikti jokių savo asmens duomenų, kurių mes prašome. Tačiau, jei nuspręsite jų neteikti, mes negalėsime suteikti Jums kai kurių paslaugų ar produktų;

 • Mes renkame ir tvarkome Jūsų duomenis tik tais tikslais, kurie nurodyti šiame mūsų Pranešime apie privatumo apsaugą, arba kitais konkrečiais tikslais, apie kuriuos Jus informuojame ir (arba) dėl kurių davėte savo sutikimą;

 • Mes siekiame rinkti, tvarkyti ir naudoti kaip galima mažesnį kiekį asmens duomenų;

 • Kai renkame Jūsų asmens duomenis, mes stengiamės tai daryti atsakingai ir taikyti naujausius galimus metodus.

 • Jei mūsų renkami asmens duomenys tampa nebereikalingi kokiais nors tikslais ir mes neprivalome pagal įstatymus jų laikyti, mes darysime viską, kad tokie duomenys būtų ištrinti, sunaikinti arba pasirūpinsime, kad pagal juos nebegalima būtų nustatyti Jūsų tapatybės.

 • Jūsų asmens duomenimis nebus keičiamasi, jie nebus parduoti, išnuomoti ar atskleisti kitais būdais, išskyrus tai, kaip nurodyta šiame Pranešime apie privatumo apsaugą.

Kokius asmens duomenis mes renkame?

Mes renkame įvairius asmens duomenis priklausomai nuo to, koks jų rinkimo tikslas, taip pat priklausomai nuo produkto ar paslaugos, kuriuos teikiame Jums. 

Paprastai, tiesiogiai iš Jūsų galime rinkti šiuos asmens duomenis:

 • Asmeniniai kontaktiniai duomenys, tokie kaip Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, fizinis adresas ir telefono numeriai;

 • Prisijungimo prie paskyros informacija, tokia kaip Jūsų vartotojo ID kodas, el. pašto vartotojo vardas ir slaptažodis. Tai būtina, norint sukurti asmeninę vartotojo paskyrą vienoje iš mūsų internetinių bendruomenių;

 • Bendravimas su mumis, kuris gali apimti informaciją, sužinotą iš mūsų bendravimo pokalbių svetainėse, per pagalbos linijas ir (arba) klientų aptarnavimo linijas;

 • Demografinė informaciją, tokia kaip Jūsų amžius ir lytis, taip pat gyvenimo būdas ir pomėgiai. Gyvenimo būdo ir pomėgių kategorija gali apimti Jūsų pamėgtus mūsų siūlomus produktus, taip pat su tokiais produktais susijusius Jūsų interesus;

 • Naršymo istorija, tokia kaip puslapiai, prie kurių jungėtės, prisijungimo data, vieta iš kurios jungėtės, IP adresas;

 • Mokėjimo informacija, susijusi su pirkimo veikla vienoje iš mūsų internetinių parduotuvių. Mokėjimo informacija paprastai yra susijusi su Jūsų vardu,  kurį naudojate atsiskaitydami už produktus, sąskaitos pateikimo adresu ir mokėjimo duomenimis, tokiais kaip informacija apie Jūsų kreditinę kortelę ar banko sąskaitos numerį.

 • Informacija, susijusi su Jūsų sveikata;

Mes taip pat galime rinkti asmens duomenis apie Jus netiesiogiai, kai:

 • Dalijatės turiniu socialinės žiniasklaidos puslapiuose, interneto svetainėse ar programėlėse, susijusiose su mūsų produktais, arba reaguojate į mūsų reklaminę medžiagą socialinėje žiniasklaidoje; arba

 • Mes sužinome arba renkame su Jumis susijusius asmens duomenis skaitydami informaciją, kuri renkama kitose interneto svetainėse (pvz. mes galime paskelbti reklaminį skelbimą trečiosios šalies interneto svetainėje ir, Jums spustelėjus tą skelbimą, mes galėsime gauti informaciją apie Jus bei kitus tos interneto svetainės lankytojus, kad galėtume įvertinti, kaip domimasi tuo skelbimu ir, ar jis yra sėkmingas).

 • Informacija apie kitus asmenis, tokius kaip asmens duomenys apie Jūsų šeimos narius, kai pateikiate tokią informaciją tiesiogiai mums;

 • Socialinės žiniasklaidos profiliai;

 • Jei kada kreipsitės į mus įdarbinimo klausimais, mes rinksime papildomus asmens duomenis, tokius kaip Jūsų ankstesnės darbovietės, išsilavinimas ir pažymos iš darboviečių.

Kodėl mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis?

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, todėl galime Jums perteikti geriausią internetinę patirtį ir suteikti Jums, kaip klientui, aukščiausios kokybės paslaugas. Konkrečiai tariant, mes galime rinkti, laikyti, naudoti ir atskleisti Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

 • Kad galėtume apdoroti Jūsų mokėjimus, kai perkate mūsų produktus, suteikti Jums užsakymo teikėjo statusą, atsakyti į Jūsų paklausimus ir prašymus ir įvertinti bei spręsti klausimus, susijusius su nusiskundimais;

 • Kad galėtume tvarkyti ir atsakyti į Jūsų paklausimus ar susisiekti su Jumis su tikslu atsakyti į Jūsų klausimus ir (arba) prašymus;

 • Kad galėtume vystyti savo produktus, paslaugas, bendravimo būdus ir mūsų interneto svetainių funkcines galimybes bei gerinti jų kokybę;

 • Kad galėtume perduoti informaciją Jums ir tvarkyti mūsų naujienlaiškio bei kitos informacijos registracijos ir (arba) prenumeravimo klausimus;

 • Kad galėtume spręsti kasdienius darbo klausimus, susijusius su Jūsų dalyvavimu mūsų konkursuose, loterijose arba reklaminėje veikloje ar teikiant prašymus;

 • Kad galėtume nustatyti asmenų, skambinančių mums telefonu, susisiekiančių elektroninėmis priemonėmis ar kitaip, tapatybę;

 • Vidaus mokymo veiklos ir kokybės užtikrinimo tikslais;

 • Kad galėtume suprasti ir įvertinti klientų interesus, pageidavimus ir besikeičiančius poreikius ir tokiu būdu pagerinti savo interneto svetainės, esamų produktų ir paslaugų kokybę ir (arba) vystyti naujus produktus ir paslaugas;

 • Kad galėtume pasiūlyti produktus ir informaciją pagal individualius poreikius, taip pat rekomenduoti produktus Jums, kaip klientui;

Mums taip pat gali būti reikalingi Jūsų asmens duomenys, kad galėtume vykdyti savo teisines prievoles arba palaikyti sutartinius santykius su Jumis. Kai rinksime ir naudosime Jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytais ar kitais tikslais, mes informuosime Jus apie tai iš anksto arba tuo metu, kai rinksime duomenis.

Jei bus būtina, mes prašysime Jūsų sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo. Jei esate davę sutikimą dėl duomenų tvarkymo veiklos vykdymo, Jūs taip pat turite teisę bet kada jį atšaukti.

Jūsų teisės

Mums tvarkant Jūsų asmens duomenis, Jūs turite daug teisių ir galite jomis bet kada pasinaudoti. Toliau pateikėme tokių teisių apžvalgą ir informuojame, ką jos reiškia Jums. Jūs galite pasinaudoti savo teisėmis per mūsų kontaktinį puslapį.

Teisė į prieigą prie Jūsų asmens duomenų ir teisė juos taisyti

Jūs turite teisę bet kada prisijungti, taisyti arba atnaujinti savo asmens duomenis. Mes suprantame, kaip tai yra svarbu, ir jei norėsite pasinaudoti savo teisėmis, prašome susiekti su mumis per mūsų kontaktinį puslapį.

Teisė perkelti duomenis

Jūsų asmens duomenys gali būti perkeliami. Tai reiškia, kad jie gali būti perkelti, nukopijuoti arba perduoti elektroniniu būdu. Tačiau ši teisė taikoma tik šiais atvejais:

 • duomenys yra tvarkomi gavus Jūsų sutikimą;

 • duomenys yra tvarkomi sutarties galiojimo laikotarpiu;

 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teise dėl duomenų perkėlimo, prašome susisiekti su mumis per mūsų kontaktinį puslapį.

Teisė ištrinti savo asmens duomenis

Jūs turite teisę reikalauti, kad ištrintume Jūsų duomenis, jei:

 • Jūsų asmens duomenys tampa nebereikalingi tais tikslais, dėl kurių jie buvo renkami; arba

 • Jūs atšaukiate savo anksčiau mums duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, ir nebelieka jokio kito pagrindo juos tvarkyti; arba

 • Jūs nesutinkate, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais; arba

 • Jūs nesutinkate, kad tvarkytume Jūsų asmens duomenis „Danone“ teisėtais tikslais (tokiais kaip bendros vartotojų patirties gerinimas interneto svetainėse);

 • Asmens duomenys nėra tvarkomi teisėtai; arba

 • Jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisės aktų reikalavimų.

Jei norite, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, informuokite mus apie tai ir mes imsimės reikiamų veiksmų patenkinti Jūsų prašymą, atsižvelgdami į teisinius reikalavimus.

Jei mūsų renkami asmens duomenys yra nebereikalingi kokiais nors tikslais ir mes neprivalome pagal įstatymus jų saugoti, mes dėsime visas galimas pastangas, kad jie būtų ištrinti, sunaikinti arba pagal juos nebegalima būtų nustatyti Jūsų tapatybės.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jei:

 • Manote, kad mūsų turimi Jūsų asmens duomenys nėra tikslūs; arba

 • Asmens duomenys nėra tvarkomi teisėtai, tačiau asmens duomenų ištrynimą norėtumėte pakeisti jų tvarkymo apribojimu; arba

 • Mums nebereikia Jūsų asmens duomenų tais tikslais, dėl kurių juos rinkome, tačiau Jūs reikalaujate duomenų, kad galėtumėte pareikšti, tęsti ar ginčyti teisinius ieškinius; arba

 • Jūs esate pareiškę prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo ir mes laukiame įvertinimo dėl to, ar Jūsų interesai, susiję su tokiu prieštaravimu, yra svarbesni lyginant su teisiniais pagrindais tvarkyti Jūsų duomenis.

Jei pageidaujate apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, prašome mus apie tai informuoti ir mes imsimės reikiamų veiksmų patenkinti Jūsų prašymą, atsižvelgdami į teisinius reikalavimus.

Teisė prieštarauti

Jūs turite teisę bet kada prieštarauti dėl savo asmens duomenų tvarkymo. Prašome susiekti su mumis per mūsų kontaktinį puslapį.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą tiesiogiai priežiūros institucijai dėl mūsų vykdomo asmens duomenų tvarkymo.

Kaip mes saugome Jūsų asmens duomenis

Mes suprantame Jūsų asmens duomenų saugumo svarbą. Mes dedame visas pastangas, kad Jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti nuo neteisėto pasinaudojimo, trikdžių, praradimo, neteisėtos prieigos, pakeitimo ar atskleidimo. Esame įgyvendinę nemažai saugumo priemonių, kad galėtume apsaugoti Jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, mes vykdome prieigos kontrolę, naudojame užkardas (angl. firewalls) ir saugius serverius, taip pat šifruojame asmens duomenis.

Keitimasis Jūsų asmens duomenimis

Kai keičiamės Jūsų asmens duomenimis su filialais ir kitomis organizacijomis, mes prieš tai įsitikiname, kad tai tokios organizacijos, kurios garantuoja Jūsų asmens duomenų apsaugą, juos saugo ir laikosi taikomų privatumo apsaugą reglamentuojančių įstatymų tokiame pačiame ar panašiame lygmenyje, kaip ir mes. Jūsų asmens duomenimis nebus keičiamasi, jie nebus parduoti, išnuomoti ar atskleisti kitaip nei kaip nurodyta šiame Pranešime apie privatumo apsaugą. Tačiau mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis, jei tai privalome padaryti pagal įstatymus ir (arba) vykdydami valdžios institucijų nurodymą.

Keitimasis duomenimis tarptautiniu mastu

Asmens duomenys gali būti tvarkomi už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Tvarkant duomenis ne EEE teritorijoje, „Danone“ įsipareigoja įsitikinti, kad toks duomenų tvarkymas tarptautiniu mastu būtų vykdomas užtikrinant tinkamas saugumo priemones. Saugumo priemonės, kurias naudojame norėdami užtikrinti duomenų apsaugą juos tvarkant tarptautiniu mastu, apima:

 • Standartines sutarčių sąlygas, kurias patvirtino Europos Komisija. Tokios standartizuotos sutartinės sąlygos numato reikiamas saugumo priemones, kurios atitinka tinkamumo ir saugumo reikalavimus, kaip nustatyta Europos bendrajame duomenų apsaugos reglamente; arba

 • Pažymas, kurios patvirtina, kad trečiosios šalys, kurios nėra EEE valstybės narės, asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kuris atitinka Europos bendrojo asmens duomenų reglamento reikalavimus. Tokias pažymas patvirtina Europos Komisija, kompetentinga priežiūros institucija arba kompetentingas nacionalinis akreditavimo organas, atitinkantis Europos bendrojo asmens duomenų reglamento reikalavimus.

Automatizuotas sprendimų priėmimas ir profiliavimas

Kai kurių paslaugų ir produktų atžvilgiu mes galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis naudodami automatizuotas priemones. Tai, iš esmės, reiškia, kad sprendimai bus priimami automatiškai be žmogaus įsikišimo. Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis profiliavimo tikslais, kad galėtume nuspėti Jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėje, arba pasiūlyti produktus kurie gali Jus sudominti.

Jei ketinsime pasinaudoti tokiais metodais, mes būtinai Jus apie tai informuosime ir suteiksime galimybę iš anksto pareikšti nesutikimą dėl tokios veiklos. Be to, norėdami gauti papildomos informacijos apie tokį duomenų tvarkymą, galite laisvai susisiekti su mumis.

Slapukai ir kitos technologijos

Mes taip pat galime rinkti asmens duomenis apie Jus pasinaudodami slapukais ir kitomis technologijomis. Tai gali vykti tuomet, kai lankotės mūsų svetainėse ir trečiųjų šalių svetainėse, žiūrite internete skelbiamas mūsų reklamas arba naudojate mūsų / trečiosios šalies mobiliąsias programėles, ir tai apima tokią informaciją:

 • Informaciją apie Jūsų įrenginio naršyklę ir operacinę sistemą;

 • Jūsų naudojamo įrenginio IP adresą;

 • Mūsų internetinius puslapius, kuriuose lankotės;

 • Nuorodas, kurias spaudžiate, kai naudojatės mūsų paslaugomis.

Daugiau informacijos apie mūsų slapukų naudojimo politiką rasite čia.

Facebook/Instagram duomenų tvarkymo taisyklės

Dalyvaudami Aptaclub Tėvų klubo FB konkursuose, sekdami įvykius Aptaclub Tėvų klubo tinklalapyje arba aktyvuodami komandas „Patinka/Like“, „Dalintis/Share“, „Komentuoti/Comment“ arba „Pažymėti/Tag“, Jūs sutinkate, kad Jūsų Feisbuko profilio duomenys būtų tvarkomi rengiant konkursus, renkant statistikos duomenis, organizuojant loterijas ir kitais rinkodaros ryšių tikslais. Pasinaudodami funkcija „Pažymėti/ Tag“ trečiąjį asmenį, Jūs pripažįstate, kad perduodate tvarkyti ir atitinkamo trečiojo asmens Feisbuko profilio duomenis.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą ir savo Feisbuko profilyje anuliuoti reikiamą komandą („Sekti/ Follow“, „Patinka/Like“, „Dalintis/Share“, „Komentuoti/Comment“ ir (arba) „Pažymėti/Tag“). Taip pat ir trečiasis asmuo, kurį esate pažymėję pasinaudodami funkcija „Pažymėti/ Tag“, turi teisę bet kuriuo metu atšaukti atitinkamą funkciją. Duomenys bus prieinami apdorojimui, kol bus atšauktas sutikimas ir Jūsų Feisbuko profilyje anuliuota reikiama komanda. 

Duomenų valdytojas:  SIA „Nutricia“
Gustava Zemgala gatve 74, Ryga, LV-1039, Latvija
info@aptaclub.lt
Duomenų tvarkytojas: SIA „Inspired Connect“

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų, pastabų ar nusiskundimų dėl šio Pranešimo apie privatumo apsaugą, prašome susisiekti su mumis per mūsų kontaktinį puslapį.

Šis Pranešimas apie privatumo apsaugą paskutinį kartą buvo atnaujintas 2020 m. spalio 30 d.

Nemokamas mamos telefonas:
880006262
Arba parašykite el.paštas info@aptaclub.lt