Koks mamytės
„atlyginimas“ vaiko priežiūros atostogų metu?

Koks mamytės „atlyginimas“ vaiko priežiūros atostogų metu?

Lietuvoje vaikus auginantys tėveliai turi galimybę pirmuosius kelis mažylio metus praleisti namie kartu su juo ir džiaugtis daugybe nepakartojamų pirmų kartų ir naujų patirčių. Šis laikotarpis vadinamas vaiko priežiūros atostogomis, už kurias tam tikrą laiką vienas iš tėvų gauna „atlyginimą“, t.y., motinystės (tėvystės) pašalpą. Kiek laiko gali būti mokama ši pašalpa ir kaip ji mūsų šalyje nustatoma?   

Kiek laiko gali trukti vaiko priežiūros atostogos? 

Vaiko priežiūros atostogos gali trukti iki vaikui sukaks treji metai. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 180 straipsnis reglamentuoja, jog atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis, t. y., darbuotojas gali išeiti atostogų, sugrįžti ir vėl išeiti, jei vaikui dar nėra trejų metų.

Rekomenduojama dar iki vaikučio gimimo apsispręsti, kuris iš tėvų eis vaiko priežiūros atostogų ir kokiam laikotarpiui, nes nuo to priklausys ir motinystės (tėvystės) pašalpos dydis. 

Kiek laiko gali būti mokama motinystės (tėvystės) pašalpa?

„Sodros“ duomenimis, motinystės (tėvystės) pašalpa gali būti mokama iki vaikui sukaks metai arba dveji. Prieš teikiant prašymą „Sodrai“ dėl motinystės (tėvystės) pašalpos skyrimo, būtina iš anksto apsispręsti ir nurodyti, kiek laiko norėsite ją gauti, kadangi vėliau šio pasirinkimo nebebus galima keisti. Jei kitas iš tėvų, turintis teisę gauti šią pašalpą, kreipsis dėl šios pašalpos už tą patį vaiką, jam pašalpos mokėjimo trukmė bus nustatoma pagal pirmojo iš tėvų pasirinkimą. 

Kaip nustatomas motinystės (tėvystės) pašalpų dydis?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo  6  straipsnio 2 ir 3 dalimi, šis dydis apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens (tėčio ar mamos) draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš vaiko priežiūros atostogų pradžios mėnesį. Gauta suma dalijama iš to paties laikotarpio darbo dienų pagal kalendorių skaičiaus (taikoma 5 darbo dienų savaitė). 

Pasirinkę gauti pašalpą iki vaikui sueis vieni metai – gausite 100 proc. jūsų kompensuojamojo uždarbio. Jeigu pasirinksite pašalpą gauti iki vaikui sueis dveji metai - pirmus metus jums bus mokama 70 proc., antrus metus, iki vaikui sueis dveji metai, mokama 40 proc. jūsų kompensuojamojo uždarbio. 

Jei apsisprendžiate gauti pašalpą iki vaikui sukaks dveji metai, antraisiais metais pašalpą gaunantis tėtis ar mama turi galimybę dirbti (nutraukti vaiko priežiūros atostogas) ir gauti pajamų. Tokiu atveju „Sodros“ mokama pašalpa nebus mažinama.

Svarbu žinoti ir tai, jog jeigu visą pasirinktą laikotarpį arba jo dalį jums buvo mokama motinystės (tėvystės) pašalpa už prieš tai gimusį vaiką arba jūs buvote prieš tai gimusio vaiko nėštumo ir gimdymo arba vaiko priežiūros atostogose, jūsų prašymu nauja motinystės, motinystės (tėvystės) pašalpa gali būti apskaičiuota iš kompensuojamojo uždarbio, pagal kurį buvo apskaičiuota ankstesnė (pirmesnė) motinystės (tėvystės) pašalpa. 

Norėdami sužinoti, kokia preliminari pašalpa gali priklausyti jums, pasinaudokite „Sodros“ motinystės (tėvystės) pašalpos skaičiuokle ir sužinokite galimų išmokų dydžius: 

http://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/motinystes_pasalpos_skaiciuokle

Ar yra motinystės (tėvystės) pašalpos ribos?

Motinystės pašalpa negali būti nei per maža, nei per didelė. Šios ribos nustatomos atsižvelgiant į LR Vyriausybės kasmet patvirtinamą einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, kuris nuo 2016 m. sausio 1 d. lygus 445 Eur.

Šiuo metu minimali motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį yra 148,33 Eur. Maksimali motinystės (tėvystės) pašalpa per mėnesį yra 1424 Eur. Jei pasirinkote pašalpą gauti dvejus metus, pirmaisiais metais maksimalus jos dydis yra 996,80 Eur, antraisiais – 569,60 Eur.

Parengta pagal „Sodros“ informaciją www.sodra.lt

Nemokamas mamos telefonas:
880006262
Arba parašykite el.paštas info@aptaclub.lt